Wednesday, December 14, 2016

हिरवी अक्षरे

पर्यावरण विषयाशी थेट अथवा अप्रत्यक्षपणे संबंध असलेल्या काही पुस्तकांची ओळख करून देण्यासाठी ‘हिरवी अक्षरे’ हे सदर. इथे वाचकांच्या भेटीला येणाऱ्या पुस्तकांमधील काही पुस्तके प्रसिद्ध आहेत, मात्र ठराविक वर्तुळापुरती मर्यादित राहिली आहेत. काही पुस्तके माहितीपूर्ण, वाचनीय असूनही फारशी प्रसिद्ध झाली नाहीत. ही सगळीच पुस्तके पर्यावरणाविषयी कुतूहल असणाऱ्यांना, पर्यावरण संरक्षण-संवर्धनासाठी काहीतरी ठोस करू इच्छिणाऱ्यांना वेळोवेळी पडत असलेल्या विविध प्रश्नांची उत्तरे शोधण्यास मदत करतील; वाचनाला, अभ्यासाला आणि कृतीला देखील दिशा देतील अशी अपेक्षा आहे, म्हणून हे ओळखसत्र!

(पूर्वप्रसिद्धी: दैनिक कृषीवल २०१६)

No comments:

Post a Comment